Poptáváme

Hledáme divadelní techniku:

Poptáváme technické vybavení nutné pro výjezdová představení BDD. Jedná se hlavně o světelnou techniku (reflektory, stmívače, kabeláž atd.) a také i audio techniku. Samozřejmě s výjezdovými představeními úzce souvisí také doprava (jak rekvizit, kulis tak i členů BDD).

Hledáme prostory k pronájmu:

V současné době také řešíme problémy s ukládáním rekvizit a kostýmů BDD. Prosíme, pokud by mohl někdo nabídnout či zprostředkovat vhodné prostory, budeme velmi rádi. Máme zájem i o případné další prostory k výuce, zkoušení (včetně víkendových dnů) i uvádění dalších představení a pod.

Ostatní:

Uvítáme také pomoc ve všech oblastech, které se mohou jakýmkoliv způsobem dotýkat naší činnosti: Od výroby rekvizit, kostýmů, doplňků, nabídky dalších zajímavých prostor pro činnost BDD, zajištění dopravy na akce BDD, spolupráce při vytváření každé jednotlivé divadelní hry až po reciproční aktivity či dokonce sponzoring.