Hledáme

Nabídka spolupráce pro studenty a absolventy JAMU, VŠ a všechny další osobnosti, které mají „co dělat“ s divadlem a dramatickou výchovou

 

Dětský divadelní soubor, který již od roku 2009 úspěšně působí v Brně, nabízí spolupráci pro zájemce o dramatickou výchovu (děti ve věku cca od 8 do 15 let)a i z dalších různých oborů, které se jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo váží k dramatické výchově dětí, k divadelní činnosti. 

Nabízíme uplatnění v oblasti vedoucích lektorů, výuka v různých oborech činnosti. Např. Výchova dramatická, hudební, hlasová, pohybová, artistická (šerm, žonglování) apod. 

Dále nabízíme spolupráci i v oblasti režie, tvorba scénáře, scénografie či hudby aj. Spolupráce je možná, po vzájemné dohodě, jak dlouhodobá tak i krátkodobá.  Nabízíme možnost seberealizace a uskutečnění vlastních nápadů či projektů s dětskými herci s perspektivou dlouhodobé prezentace vzniklých inscenací. Každoročně pořádáme také letní čtrnáctidenní soustředění (je možná spolupráce i jako zdravotník).

Nově se konají víkendové aktivní divadelní dílny pro rodiče s dětmi ve věku od 5 do 8 let. 

Případná spolupráce je samozřejmě i finančně ohodnocena a tuto činnost lze pojmout i jako praxi ke studiu.  

Hledáme divadelní techniku:

Poptáváme technické vybavení nutné pro výjezdová představení BDD. Jedná se hlavně o světelnou techniku (reflektory, stmívače, kabeláž atd.) a také i audio techniku. Samozřejmě s výjezdovými představeními úzce souvisí také doprava (jak rekvizit, kulis tak i členů BDD).

Hledáme prostory k pronájmu:

V současné době také řešíme problémy s ukládáním rekvizit a kostýmů BDD. Prosíme, pokud by mohl někdo nabídnout či zprostředkovat vhodné prostory, budeme velmi rádi. Máme zájem i o případné další prostory k výuce, zkoušení (včetně víkendových dnů) i uvádění dalších představení a pod.

Ostatní:

Uvítáme také pomoc ve všech oblastech, které se mohou jakýmkoliv způsobem dotýkat naší činnosti: Od výroby rekvizit, kostýmů, doplňků, nabídky dalších zajímavých prostor pro činnost BDD, zajištění dopravy na akce BDD, spolupráce při vytváření každé jednotlivé divadelní hry až po reciproční aktivity či dokonce sponzoring.